با حضور دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برگزار شد؛

نشست ویژه مدارس منتخب شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل کشور

نشست ویژه مدارس منتخب شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل کشور با حضور دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور مدیران دفاتر و مدیران مدارس منتخب با میزبانی مدرسه منتخب سلطان العلماء بندرلنگه برگزار شد.
برگزیده ها
گالری صوت و فیلم
فهرست