معرفی مدارس و مساجد

عید فطر، مظهر وحدت مسلمانان

یک عالم اهل سنت با بیان اینکه عید فطر مظهر وحدت مسلمانان جهان بوده و باعث تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود، گفت: این عید سعید، روزی برای یادآوری اهمیت برادری، اخوت و وحدت مسلمین برای ایستادن در برابر موذیان به انسانیت و به اهتزاز درآوردن پرچم عدالت و یکدلی در سرتاسر گیتی است.
گالری صوت و فیلم
فهرست