شناسه خبر: 1444

لینک کوتاه صفحه

https://hormoz.dmsonnat.ir/?p=1444

همه قشرهایی که در کشور هستند، مسئولند

هیج فرقی بین نویسنده و روشن فکر، روحانی، دانشگاهی، ارتشی و سپاهی و مردم بازاری و علدی نیست، همه قشرهایی که در کشور هستند مسئولند.

سخنرانی امام خمینی (ره) را در ویدئو زیر دنبال کنید:

فهرست